szolgalatfejlesztes@reformatus.hu

Intézményi konzultáció

15 okt 2015

Intézményi konzultáció

„Kapcsolatok és határok” címmel tartottak előadást október 6-án a Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség időseket gondozó segítői között Hajmáskéren, melynek fő célja a református szolgálat fejlesztése hittel, tudással és fejlődéssel.

A 20 fős kiscsoportos foglalkozás keretén belül a munkatársak, a kliensek és a hozzátartozóik közötti kapcsolatokra, illetve kommunikációra helyeztek nagy hangsúlyt az előadók, Victorné Erdős Eszter református lelkész és a Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthonának intézményvezetője, illetve Bohátka Gyöngyvér az MRE Szeretetszolgálati Iroda módszertani referense.

Az intézményekben meglévő munkahelyi kapcsolatok, légkör meghatározza nemcsak az ellátás milyenségét, hanem kihat az ellátottak, az ellátottak hozzátartozói, valamint a személyzet családi életére is, így közvetve a társadalom jólétére is hatással van. A jó munkahelyi körülmények és légkör missziót, Isten szeretetét is közvetíti mind befelé, a munkatársak és ellátottak irányába, mind pedig kifelé, az egyház megítélése, az evangélium vivőanyagaként a világ, a társadalom felé. Nagyon fontos, hogy az intézmények lelkiségét az intézményvezető mellet az intézeti lelkész határozza meg.
résztvevői kör
A helyzetfelmérést követően, ahol a gondozónők megoszthatták egymással mind pozitív, mind negatív élményeiket rátértek a különböző lehetőségek, alternatívák felvázolásához az intézményen belüli és kívüli kapcsolatokban, azok kommunikálásában. Határok dinamikájának megtalálása, annak megvalósítása, hiszen meghatározó az intézmény légköre, a feladatok, a hatáskör és a kompetencia pontos meghatározása, a műszakbeosztás, a fizetés mértéke, a megfelelő ellátottság, és hogy a végzett munka sikerélményt adjon. További célnak kell tekinteni, hogy az ellátottaknak egész emberségét és teljes problémacsomagját vegyük nagyító alá, igyekezzünk segíteni minden problémájában, legyen az egészségügyi, pszichológiai, szociális, jogi, pedagógiai, vagy bármi egyéb természetű. Olyan gondozási programot kapjanak, és ami lényeges: önmaguk, a személyzet attitűdjét, hogy készek minden élethelyzettel kapcsolatosan, akár a legextrémebb problémák megoldásában is eredményorientáltan segíteni. Akkor hatékonyak, ha minél több csatornát megnyitnak a kezelésre, a gondozásra. Legfőbb érték a szeretet, tisztelet és elfogadás, melyeket a személyzet közvetít az ellátottaknak.

Forrás: balaton.vehir.hu

Visszajelzés egy résztvevőtől
Mint megfigyelő vettem részt a konzultáción, aktív résztvevők a szolgálatunknál dolgozó gondozóink voltak. Nagyon hasznosnak gondolom, mivel meg tudták beszélni problémáikat, tapasztalataikat. Szembesültek azzal, hogy nincsenek egyedül a gondjaikkal, tudtak egymásnak tanácsokat adni. Megosztották velünk örömeiket, sikereiket is, amelyből mindenki tudott építkezni, erőt meríteni.

A visszajelzésekből nyilvánvaló, hogy ilyen jellegű csoportfoglalkozásokra nagy szükség van a munkavállalóink fejlődésének elősegítésére és a kiégésük elkerülése érdekében.

Gondozóink nevében is köszönjük ezt a pár tartalmas órát, ami feltöltődésüket szolgálta.