A jelentkezési határidő lejárt. A képzésekre regisztrálókkal hamarosan felvesszük a kapcsolatot,  és tájékoztatással leszünk arról, hogy elfogadtuk-e a jelentkezést, illetve ha igen, milyen további teendők vannak.

A képzés alapinformációi

  • Minősítési szám: T-14-070/2012
  • Kreditérték: 30 pont
  • Óraszám: 30 óra (egyéni ütemben, távoktatásban)
  • A képzés időpontja: 2015. szeptember 21.-2015. október 15.

A képzés célja

A résztvevők megismerik a mentális hanyatlásban szenvedő betegek gondozási lehetőségeit, a szociális és egészségügyi intézmények gyakorlatát: a mentális hanyatlás kezelésének szakmai protokollját, a szükségletfelmérés módját, a személyközpontú gondozás technikáit, kapcsolatteremtés elemi szabályait, a környezeti tényezők hatását, a foglalkoztatás formáit és jelentőségét.

Képzés célcsoportja

Idősgondozásban, fogyatékosgondozásban, hajléktalanellátásban, pszichiátriai, szenvedélybeteg-ellátásban dolgozók.

A képzésről

A társadalom ‘elöregedése’ a demenciában szenvedő idős emberek számának növekedésével is jár. A képzés során a szakdolgozók megismerik a társadalom demográfiai mutatóit, az öregedés okait és következményeit, az időskori mentális zavarok okait, a jellegzetes kórképeket.

Feldolgozásra kerülnek a mentális hanyatlásban szenvedő betegek gondozási lehetőségei, valamint gyakorlati módszerei, különös tekintettel a gondozás szociális és egészségügyi intézményi gyakorlatára. Ismertetésre kerülnek a betegség pszichoszociális kezelésének lehetőségei is.

A képzés során a résztvevők megismerik a mentális hanyatlás kezelésének szakmai protokollját, képessé válnak felismerni az „ápolási útvonal” formáját. Elsajátíthatják a dependencia szükségletfelmérésének módszereit. Megismerhetik a demens beteggel való kapcsolatteremtés elemi szabályait, a demencia típusait, tüneteit, stádiumait; a demens beteg gondozásához szükséges környezeti tényezőket; az ápolási és gondozási segítség feladatait; a foglalkoztatás formáit, lehetőségeit és jelentőségét, a viselkedésváltozásokat és azok kezelésének módjait

Az összeállított képzési anyag biztosítja, hogy a munkatársak jártasságot szerezzenek a mentálisan hanyatló időskorúak korszerű szociális-egészségügyi ellátásának módszereiben.

A távoktatásról

A tanfolyam szakmai anyagának áttekintésére és a vizsgakövetelmények teljesítésére a képzésben résztvevő számára 25 nap áll rendelkezésre a www.tavoktatas.net internetes oldalon. Ezen időszak alatt mindenki szabadon dönti el, hogy mikor kezdi meg a tananyag feldolgozását, és teljesíti a vizsgát.

Fontos: a meghatározott idő alatt a vizsgakövetelményeket teljesíteni kell.

A képzési anyag elsajátítása után a rendszerben vizsgáznak teszt kitöltésével. A program automatikusan javítja a tesztet, a kitöltését követően az eredmény azonnal látható. Három vizsgalehetősége van a vizsgázónak, sikertelen vizsga után rendszerhasználati jogosultsága megszűnik.

Sikeres vizsgát követően a Tanúsítványt valamint a kreditpontról szóló Igazolását 10 napon belül postázzuk.