A jelentkezési határidő lejárt. A képzésekre regisztrálókkal hamarosan felvesszük a kapcsolatot,  és tájékoztatással leszünk arról, hogy elfogadtuk-e a jelentkezést, illetve ha igen, milyen további teendők vannak.

A képzés alapinformációi

  • Minősítési szám: T-05-015/2015
  • Kreditérték: 30 pont
  • Óraszám: 30 óra (egyéni ütemben, távoktatásban)
  • A képzés időpontja: 2015. szeptember 21.-2015. október 15.

A képzés célja

Az ellátott (kliens) központú minőségi szolgáltatás tervezése és végrehajtása, a megelőzés és a helyesbítő intézkedések megtétele a gondozási munka folyamán.

A képzés célcsoportja

Házi és jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, támogató szolgálatban; fogyatékos személyek nappali és bentlakást nyújtó ellátásában; utcai szociális munkában; hajléktalanok ellátásában, Idősek, demensek nappali ellátásában, pszichiátriai betegek közösségi, nappali és bentlakást nyújtó ellátásában; szenvedélybetegek közösségi, nappali és bentlakást nyújtó ellátásában dolgozóknak.

A képzésről

A képzés során bemutatásra kerül a szociális ellátórendszer helyzete, előzményei, háttér mutatói, valamint a minőség fogalmának több oldalról történő meghatározása. A gondozási munkában érvényesülni szükséges a diakóniai (segítő) szociális munka és a minőségi elemek összehangolásának, az ellátott (kliens) központú minőségi szolgáltatás tervezésének és végrehajtásának, a megelőzés és a helyesbítő intézkedések megtételének a gondozási munka folyamán. A minőség modellek keretében részletes kifejtésre kerülnek a különféle szabványok, modellek, előnyeik, hátrányaik. A képzésben résztvevők megismerik az elemzés során a fontos szereplőket. Ismereteket kapnak arról, hogy a szolgáltatás folyamatában mi tartozik a vezetőség felelősségi körébe. A rendszer kulcsfontosságú eleme a szolgáltatást igénybevevők elégedettségének mérése. Gyakorlati példákon keresztül látják, hogy a szervezet hogyan tud minél jobban megfelelni a vele szemben támasztott összetett elvárásoknak.

A távoktatásról

A tanfolyam szakmai anyagának áttekintésére és a vizsgakövetelmények teljesítésére a képzésben résztvevő számára 25 nap áll rendelkezésre a www.tavoktatas.net internetes oldalon. Ezen időszak alatt mindenki szabadon dönti el, hogy mikor kezdi meg a tananyag feldolgozását, és teljesíti a vizsgát.

Fontos: a meghatározott idő alatt a vizsgakövetelményeket teljesíteni kell.

A képzési anyag elsajátítása után a rendszerben vizsgáznak teszt kitöltésével. A program automatikusan javítja a tesztet, a kitöltését követően az eredmény azonnal látható. Három vizsgalehetősége van a vizsgázónak, sikertelen vizsga után rendszerhasználati jogosultsága megszűnik.

Sikeres vizsgát követően a Tanúsítványt, valamint a kreditpontról szóló Igazolását 10 napon belül postázzuk.