A jelentkezési határidő lejárt. A képzésekre regisztrálókkal hamarosan felvesszük a kapcsolatot,  és tájékoztatással leszünk arról, hogy elfogadtuk-e a jelentkezést, illetve ha igen, milyen további teendők vannak.

A képzés alapinformációi

  • Minősítési szám: T-05-016/2015
  • Kreditérték: 30 pont
  • Óraszám: 30 óra
  • A képzés időpontja: 2015. október 8-10.
  • Képzési helyszín: Nyíregyháza

Képzés célja

A munkahelyen előforduló konfliktusok összetevőinek elméleti, lelki, gyakorlati elemzése, lehetséges megoldások, kezelési minták készségszintű átadása. A megoldás-orientált kommunikáció elsajátítása a konfliktusokban.

Képzés célcsoportja

A szociális intézményi ellátásban dolgozó gondozók, ápolók, gondozói-, segítői tevékenységben résztvevő szakemberek

A képzésről

A képzés a mentálhigiéné, pasztorálpszichológia elméleti, gyakorlati elemeire épül, elsődlegesen a hétköznapi munkahelyi konfliktusokra, megoldási lehetőségekre fókuszál.

Az elméleti egységeket helyzetgyakorlatok, egyéni tapasztalatok demonstrációja egészíti ki, az ismeretanyag így válik alkalmazható gyakorlati tudássá.Az 1. tananyagegység témája a kommunikációs folyamatok elemzése (kommunkációs alaphelyzet, verbális, nonverbális üzenetek, kommunkációs összhang, kommunikációs félreértés). A kommunikációs problémákat strukturált gyakorlatokkal „mintha” helyzetekkel szemléltetjük. Egyénileg mindenki bemérheti a saját kommunikációs stílusát, kommunikációs gátakat.

A 2. tananyagegységben az egyéni- csoport- és kapcsolatdinamikai folyamatokat elemezzük a konfliktusok kialakulásában. A konfliktusok kialakulásának hátterét, a hatékony konfliktuskezelés jellemzőit és folyamatát vizsgáljuk, valamint foglalkozunk a stressz, mint munkahelyi „konfliktus” alkotó tényezőjének kezelésével.
A 3. egységben részletesebben megismerkedünk a konfliktuskezelési mintákkal (Harward modell, mediáció), a megsérült kapcsolatok helyreállításának elméleti hátterével és ezek alapján helyzetgyakorlatokon keresztül, saját tapasztalatokra építve a gyakorlatba is átvisszük a tanultakat.

A képzés végén egyéni és csoportos megbeszélésre kerül sor és vizsgával zárul. Sikeres vizsgát követően a Tanúsítványt valamint a kreditpontról szóló Igazolását 10 napon belül postázzuk.