szolgalatfejlesztes@reformatus.hu

Miskolci toborzó

Helyszín:City Hotel Miskolc
3529 Miskolc, Csabai kapu 6.

Időpont: 2015. augusztus 7. (péntek)

Program

9:30-10:00 REGISZTRÁCIÓ

10:00-10:05MEGNYITÓ
Kőrösi-Gilicze Réka, Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda,
kommunikációs referens

10:05-10:30SZERETETSZOLGÁLATI IRODA
Bohátka Gyöngyvér, Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda,
módszertani referens

10:30-10:55REFORMÁTUS SZOLGÁLATFEJLESZTÉS
Vajda Norbert, Református Szolgálatfejlesztés (TÁMOP 5.4.-12-14/1-2015-0003),
szakmai vezető

10:55-11:20DEMENS GONDOZÁS (KOMMUNIKÁCIÓ)
Jónyer Lajosné, TIREK Integrált Diakóniai Központ, intézményvezető
Kovács Katalin, TIREK Bőcsi Idősek Otthona, intézményvezető

11:20-11:40KÁVÉSZÜNET

11:40-12:05IDŐSEK GONDOZÁSA-ÁPOLÁSA
(EGYÉNI GONDOZÁSI TERV, SZAKÁPOLÁSI DOKUMENTÁCIÓ)
Kiss Judit, Schweitzer Albert Református Szeretetotthon, vezető ápoló

12:05-12:30AKTUÁLIS SZOCIÁLPOLITIKAI KÉRDÉSEK
Erdős Zsuzsanna, EMMI, Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős
Államtitkárság, politikai főtanácsadó

12:30-12:55KÉRDÉSEK-VÁLASZOK

12:55-13:00ÖSSZEGZÉS
Kőrösi-Gilicze Réka, Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda,
kommunikációs referens

13:00-14:00RERORMÁTUS SZOLGÁLATFEJLESZTÉS TERÜLETEINEK BEMUTATÁSA

Előadások anyaga


Bohátka Gyöngyvér:

Szeretetszolgálati Iroda

Letöltés

Jónyer Lajosné:

Demens gondozás (kommunikáció)

Letöltés

Vajda Norbert:

Református Szolgálatfejlesztés

Letöltés

Erdős Zsuzsanna:

Aktuális szociálpolitikai kérdések

Letöltés


Kiss Judit:

Idősek gondozása, ápolása

Letöltés

Galéria