szolgalatfejlesztes@reformatus.hu

Célcsoportoktól független módszertani támogatás

A Református Szolgálatfejlesztés projektben a szociális alap-, és szakosított ellátástípusokban dolgozó munkatársak felkészítése és folyamatos támogatása központi szerepet játszik.

Amikor a család egy tagja szociális intézményi ellátásba kerül, az intézményi életbe nem csupán az ellátott csöppen bele, hanem bizonyos értelemben hozzátartozói/családtagjai is. Ez fordítva is igaz: a család életébe valamilyen módon bevonódik az intézmény.

Általánosságban elmondható, hogy az intézménybe kerülés már önmagában is egyfajta traumát, krízist okoz mind az ellátottnak, mind a hozzátartozóknak. A hozzátartozó gyakran kudarcként éli meg, mintha nem tett volna meg minden tőle telhetőt a családtagjáért, az ellátottnak pedig nyilván nem könnyű elfogadnia a családból való kiszakadást és megszoknia az intézményi környezetet.

A család és az intézmény közötti kapcsot az intézmény munkatársai jelentik. A hozzátartozókkal való kapcsolattartás formális kereteit az intézmény szabályzatai határozzák meg. Az emberi tényezőket azonban nem lehet szabályozni. Ez a munkatársakra-, és a hozzátartozókra egyaránt igaz.

Nem mindegy, mikor, hogyan, milyen hangnemben kommunikál a dolgozó a hozzátartozóval, mennyire viszi bele az adott helyzetbe a saját lelkiállapotát, személyes véleményét, netán sértettségét. A kompetencia határok betartása is gondot tud okozni: olykor jobban belevonódik a munkatárs a hozzátartozó gondjainak a megoldásába, mint ahogy az indokolt lenne.

A konfliktusok, félreértések elkerülése érdekében fontos a munkatársakat felkészíteni a hozzátartozókkal történő kapcsolattartás módjára, a potenciálisan elkövethető hibákra, illetve azokra a helyzetekre, melyek nagy valószínűséggel előfordulhatnak az intézményi életben. A megfelelő válaszok felkutatása során nem szabad elfeledkezni a diakónia szerepéről és a református lelkiségről sem.

Az ellátotti célcsoportoktól független módszertani csoport a nevezett problémafelvetést több szempontból vizsgálja:

  1. A kliens, a kliens családtagjai/hozzátartozói és a segítő szakember kapcsolatrendszere
  2. A diakónia szerepe a segítségnyújtásban
  3. Református lelkiség-szakmaiság kérdésköre
  4. Elfogadás-elutasítás
  5. Együttműködési szándék
  6. Határok problematikája

A meghatározott témakörök egymáshoz kapcsolódó ágas-bogas rendszerében az illetékes módszertani csoport feladata elkülöníteni az egyes témakörökhöz kapcsolódó tapasztalatokat, ismereteket, s egyúttal rámutatni az átfedések szerepére és jelentőségére.

A pályázatban résztvevő szakemberek közös munkája esélyt teremt egy tapasztalatokra épülő, gyakorlatias összefoglaló segédanyag összeállítására. Ezt a őszi hónapok során személyes konzultációk alkalmával az intézményekben dolgozó munkatársakkal tervezik megvitathatni. Egyértelmű cél, hogy a segédanyag áttekinthető és könnyen értelmezhető ismeretek közvetítése mellett, gondolatokat ébresszen minden olvasójában.

 

LETÖLTHETŐ SZAKMAI ANYAGOK:

Kapcsolatok és határok

A „megfáradt kapocs”, avagy az önismeret/önsegítés/önfejlődés fontossága a szociális munkában

Elfogadás-együttműködés

A diakónia, mint szakmai tartalmú szolgálat