szolgalatfejlesztes@reformatus.hu

Idősügy

A Református Szolgálatfejlesztés keretében az idősügyi módszertani csoport három olyan kiemelt területtel foglalkozik, amelyek mindegyike a mindennapi munkában kíván azonnali segítséget nyújtani a szociális intézmények munkatársainak.

A módszertani ellenőrzések során szerzett tapasztalat, hogy a gondozási tervek nem minden esetben egyénre szabottan készülnek el, nem tükrözik az ellátásban részesülő állapotának megfelelő feladatokat. A fejlesztés során elkészülő szakmai anyag a gondozási tervek megírásához nyújt segítséget. Az alapápolási tevékenységek feladatait a gondozási terv tartalmazza, szakápolási tevékenység azonban csak engedéllyel végezhető az intézményben. A módszertani munka során készül egy útmutató a szakápolási engedély megszerzéséhez. Az egységes adminisztrációs rend kialakítása, a gondozás és ápolás színvonalának emelkedését is magával hozza.

A gondozás és ápolás mellett kiemelt figyelmet kell fordítani a demens személyek megfelelő ellátására. A megfigyeléseken, gyakorlati tapasztalatokon alapuló, megoldási alternatívákat ajánló szakmai anyagot minden bizonnyal az intézmények munkatársai is hasznosan tudják alkalmazni.

Szakmai anyagok

A visszajelzések alapján a munkaanyagokon szerkezeti, tartalmi és formai változtatásokat hajtunk végre.