szolgalatfejlesztes@reformatus.hu

Támogatott lakhatás (fogyatékosügy)

Fogyatékosságügyi munkacsoport

A református szeretetszolgálati módszertan már nagyon sok kérdéskörrel foglalkozott a fogyatékkal élő személyek intézményeivel kapcsolatban. Egy (viszonylag) új szolgáltatás, a támogatott lakhatás módszertani anyaga viszont még kidolgozatlan.

Mivel a Református Szolgálatfejlesztés egyik legfőbb célja a szervezetfejlesztés, így a fogyatékosságügyi munkacsoport úgy döntött, hogy a támogatott lakhatással, mint a jövő szolgáltatási irányával foglalkozik.

A cél:

  • létrehozni egy olyan módszertani anyagot, amely segítséget nyújt minden olyan érdeklődő számára, aki a jövőben református szolgáltatóként támogatott lakhatást szeretne indítani, vagy nagy intézményt szeretne „kitagolni”.
  • segítséget nyújtani minden olyan érdeklődő számára, aki érintettként (szülő, hozzátartozó, ellátott) érdeklődik, és/vagy szeretné igénybe venni az egyház által nyújtott támogatott lakhatási szolgáltatást.
  • szeretnénk hűségesek maradni a küldetésünkhöz, elhívatásunkhoz, így nagyon fontos szempont, hogy meghatározzuk, mi, mint református egyházi szolgáltató milyen pluszt tudunk beletenni, illetve mitől lesz az általunk nyújtott szolgáltatás református?

Fogyatékos intézményeink számára a kiváltási folyamat és a támogatott lakhatás óriási szakmai kihívásokat tartogat. Komoly felkészültséget igényel nemcsak a vezetők, de a munkatársak részéről is. Az alábbi hat részterület kidolgozásával ehhez kívánunk hozzájárulni:

  1. Támogatott lakhatás, kitagolási folyamat jogi háttere, szabályozott és eddig nem szabályozott kérdései, gyakorlati megvalósulásuk.
  2. Szakápolás a bentlakásos fogyatékos személyeket ellátó intézményekben – működési engedéllyel, s anélkül – szakápolás a támogatott lakhatás esetében. A projekt második felében kapcsolódva az idősellátás kérdésköreivel foglalkozó munkacsoporthoz.
  3. Fejlesztési, képzési, életvitel tanácsadó, érzékenyítő képzések, téringek.
  4. Cselekvőképesség, támogatott döntéshozatal, gondnoki képviselet kérdései.
  5. Lehetséges hibaforrások.
  6. Egyházi jelleg erősítése, hatékony mentori hálózat kialakítása.

Ezek segítségével azonosíthatóak lesznek azok a szakmai és személyi kompetenciák, amelyek nélkülözhetetlenek a kiváltási folyamatban résztvevők számára.

A támogatott lakhatás ellátási forma alapcélkitűzése a fogyatékos személyek társadalomba való visszaintegrálása és életformájának átalakítása aktív társadalmi résztvevővé. Ennek a folyamatnak a sikeressége nemcsak magán az intézményeken és lakókon múlik, hanem magában a társadalomban végbemenő szemléletváltásra is szükség van. A kiváltási folyamatot követően ezek az eddig intézményekben, eldugottan élő fogyatékos személyek köztünk fognak élni. A társadalmi felelősségvállaláson is múlik, hogy az érintett célcsoport esélyegyenlősége az élet minden területén megvalósuljon. Az önkéntesség megjelenése a támogatott lakhatás ellátási forma esetén szinte elengedhetetlen. A társadalmi szerepvállalás fontossága mellett nekünk egyházi fenntartású intézményeknek óriási lehetőségeket kínálnak gyülekezeteink. A projekt hangsúlyosan feladatának tekinti a gyülekezetek érzékenyítését, megismertetését a fogyatékos személyekkel és a későbbi gyülekezeti önkéntesség kialakítását, annak elterjesztését. Módszertani anyagokkal, jó gyakorlatok ismertetésével szeretnénk bemutatni, rámutatni, hogy a gyülekezetekben rejlő lehetőségekkel hogyan tudunk hatékonyan részt venni a fogyatékos személyek társadalmi beilleszkedésében és egyben – akár napi szinten – segíteni őket új életvitelükben.

Ugyanilyen fontos kérdés, hogy az intézmény keretein kívülre kilépő személyek milyen természetes kapcsolati hálóval fogják folytatni életüket. Meglévő és új kapcsolataik, azoknak típusai és minősége szintén komoly befolyással lehet az új ellátási forma sikerességére.

Jelenleg fogyatékos bentlakásos intézményeink közül egyetlen egy rendelkezik szakápolási engedéllyel, amit csak nehezít a jelenlegi gondnoki rendszer struktúrája. A kiváltást követően egy esetlegesen rosszul szervezett szolgáltatásnyújtással a szakápolás hiánya az ellátást veszélyeztetheti. Szeretnénk ismertetni minden olyan lehetőséget és alternatívát, amelyekkel a feladatellátás hatékonyabbá tehető és azt is szeretnénk megmutatni, hogy a jelenlegi szabályozások értelmében miben rejlenek a szakápolás korlátai.

Nagyon fontos mind a kiváltást megelőzően, mind azt követően a folyamat minden érintettje alaposan fel tudjon készülni a reá váró változásokra. A kommunikációs csatornák, azok minősége és mennyisége határozza meg, ki mennyire tud kompetenssé válni a folyamatban. Egy kommunikációs deficit vagy egy nem megfelelően közölt információ alapvetően megnehezítheti a kitagolást és az új ellátási forma megvalósulását. A munkatársak és a szolgáltatást igénybe vevők szemléletváltását. A kommunikáció és a kommunikációs csatornák megfelelő alkalmazása és kontrollálása kulcsfontosságú feladata a kiváltás folyamatának.

Támogatott lakhatás, szakértői anyagok

A dokumentumokban foglaltak a szakértők álláspontját tükrözik, azok nem minősülnek a projekt hivatalos álláspontjának.

 

Letölthető anyagok:

Támogatott lakhatás – Alapvető információk az új szolgáltatási formáról

Felkészültség és elkötelezettség

A támogatott lakhatás és a kommunikáció

A támogatott lakhatás és az önkéntesség

Kapcsolatrendszer és támogatott lakhatás

Ápolás-gondozás és támogatott lakhatás